Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.D.1 Doplnění mobiliáře a zázemí pro uživatele motorových jednostopých vozidel

Fáze realizacezrušeno
Priorita5A

Anotace

Motivování k užívání jednostopých motorových vozidel (oproti automobilům úspornějších na prostor) pomocí zajištění vyhrazených míst na okraji centra.

Výstup na konci

Na okraji centra a v dalších místech, kde je poptávka, bude možné odstavit skútr, elektrokolo atd. a pokračovat pěšky nebo veřejnou dopravou.

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

V roce 2019 realizována 3 stání pro motocykly u budovy Měsksého úřadu Český Krumlov. (využití minimální)

Vytipování dalších vhodných míst a diskuze k aktuální potřebnosti tohoto opatření může proběhne následně.

Navrhuji tento projekt zrušit, resp. ukončit, protože měl už od počátku minimální prioritu a dosud nebyla po zajištění této činnosti z jakékoliv strany žádná poptávka. Ukazatel uvádějící, že se sníží podíl automobilové dopravy o 7 % je nesmyslný a nevyhodnotitelný, protože zatím nebyl vůbec zjišťován podíl motocyklové dopravy v km vůči ostatním módům dopravy a není tedy možné stav porovnávat. Parkovací místa pro motocykly na okraji centra města zřízena jsou, a to na velkokapacitních parkovištích.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"