Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.N.1 Zmapování možnosti pro vytvoření / využití multifunkčního prostoru

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita3A

Anotace

Vytipování vhodných prostorů pro 1/ společenské a kulturní a 2/ participativní akce tak, aby bylo možné snadno zjistit který prostor se hodí pro jaké akce a za jakých podmínek a kde. Naváže rozvaha možného doplnění (zejména o multifunkční prostor) s jednoduchým posouzením proveditelnosti.

Výstup na konci

Zmapování, který stávající prostor se hodí pro jaké akce a za jakých podmínek a kde.
Rozhodnutí, zda a jak lze zajistit nové prostory pro kulturní a společenské akce

Zodpovědná osoba

,
,
,

Popis přípravy a realizace projektu

V rámci vytipování vhodných prostor byla vytvořena mapová prezentace s vyznačením kulturních institucí a veřejných prostor, které umožňují pořádání kulturních a společenských akcí. Základní vizí je historické centrum města Českého Krumlova jako kampus kultury.

V průběhu monitoringu se zvedl zájem části krumlovských občanů o nevyužitý prostor Prádelny v Hradební ulici,  který by měl být v budoucnu využívaný jako jedno z kulturních center města.

V současné době probíhá jednání o využití sálu v Egon Schiele Art Centru a užší spolupráce mezi Kláštery Český Krumlov a Historickým pivovarem Český Krumlov na rozšíření využití obou přilehlých zahrad.

Odkazy na výstupy projektu

Hlavním výstupem dlouhodobého vytipovávání prostorů pro společenské, kulturní a participativní akce bude aktuálně připravovaný informační systém kultury P.D.1, kde bude možné snadno zjistit, který prostor je vhodný pro jaké akce a za jakých podmínek lze na daném místě akci uspořádat. Projekt navazuje na již spuštěný „Sport v Českém Krumlově“ na webu města www.ckrumlov.cz

Český Krumlov disponuje vedle velkokapacitní Jízdárny velkým množstvím sálů a prostor s nižší kapacitou kolem cca 100 osob, např. Městské divadlo, Městská knihovna, Egon Schiele Art Centrum, Kláštery apod.). Tyto sály nejsou maximálně vytížené i z důvodu složitějšího získávání informací o možnosti jejich pronájmu. Informační systém kultury by měl tento problém v budoucnu vyřešit. Dále budou do systému zařazeny i zahrady včetně kontaktních osob, např. Klášterní zahrada, Pivovarská zahrada, Městský park apod.

Novinkou, kterou město Český Krumlov i Českokrumlovský rozvojový fond podporuje je otevřený multifunkční prostor Prádelna v Hradební ulici, která umožnuje pořádání akcí, které byly pro ostatní prostory nevhodné.

Aktuální absence středně velkého sálu by se měla v budoucnu vyřešit v areálu pivovaru, kde se plánuje moderní multifunkční sál pro cca 500 osob v dalších etapách rekonstrukce tohoto výjimečného areálu.

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"