Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.F.1 Zřízení webové aplikace s příklady dobré praxe

Plánovaný termín realizaceprosinec 2021
Fáze realizaceukončeno
Priorita3B

Anotace

Hlavním cílem projektu je společně definovat stavební hodnoty jednotlivých objektů statku, sladit odlišné přístupy státních orgánů a samosprávy k uchovávání jejich hodnot a nastavit jednotné podmínky pro jejich památkovou ochranu za účelem uchování výjimečné univerzální hodnoty statku historického centra Českého Krumlova pro příští generace.

Výstup na konci

Internetové stránky s příklady dobré praxe, ve kterých jde vyhledávat

Zodpovědná osoba

,
,
,

Popis přípravy a realizace projektu

- USNADNĚNÍ: Cílem je maximálně usnadnit a urychlit celý proces spojený s realizací stavebních obnov nemovitých objektů statku - od vyjednávání na úřadech, přes tipy na zpracování návrhů a dokumentací až po příklady možných stavebních prací. Manuál bude obsahovat konkrétní požadavky památkové péče, aby bylo dopředu zřejmé, jak postupovat ve statku UNESCO při realizaci stavebních obnov objektů. Vlastníci nemovitostí, projektanti a stavebníci tak budou předem seznámeni s konkrétními požadavky a přístupy památkové péče, budou mít jasné metodické doporučení pro přípravu svých stavebních záměrů.

- INSPIRACE: Manuál má být také inspiračním zdrojem pro provádění stavebních úprav objektů. Obsahuje zásady úspěšné komunikace, praktické návody, ukázky a tipy vhodného stavebního řešení a argumenty pro fakt, že investice do kvalitního stavebního řešení se vyplácí.

- OCHRANA: Manuál zhotovený na základě poznání z doplněných karet by měl zajistit ochranu architektonického dědictví a kultivaci městského veřejného prostoru.

Odkazy na výstupy projektu

Výstupem projektu jsou příručky pro vlastníky:

Příručka pro vlastníky č. 1 - Střešní krajina v MPR Český Krumlov

Příručka pro vlastníky č. 2 - Fasády v MPR Český Krumlov

Příručka pro vlastníky č. 3 - Veřejná prostranství v MPR Český Krumlov

Příručka pro vlastníky č. 4 - Označení provozoven a užití reklamy v MPR Český Krumlov

Příručky jsou ke stažení na webových stránkách města.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"