Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.E.1 Dohodnutí zprovoznění Myší díry

Plánovaný termín realizaceprosinec 2020
Fáze realizaceukončeno
Priorita5A

Anotace

"Myší díra" byla tradiční spojnicí, která umožňovala malé okruhy na řece na rozličných plavidlech - na lodích i nafukovacích matracích. Soukromého majitele provoz rušil a proto ho neumožňuje. Smyslem projektu je pokusit dojednat s majitelem a realizovat alespoň kompromisní řešení (otevření pro provoz alespoň v menším rozsahu - ať už časově nebo z hlediska typu provozu).

Výstup na konci

S majitelem Hotelu Mlýn bylo dohodnuto využití Myší díry k pravidelné každoroční akci "Matračkiáda". Ve spolupráci s majitelem Hotelu Mlýn byla v roce 2021 realizována rekonstrukce průchodu.

Zodpovědná osoba

Alexandr Nogrády,
380 766 100, alexandr.nogrady@ckrumlov.cz
starosta, radní, zastupitel, vedení radnice
radnice (náměstí Svornosti 1)

Odkazy na výstupy projektu

Zkušebně byla zprovozněna Myší díra na akci skupiny Prádelna bez větších komplikací. Vedení Hotelu Mlýn by souhlasilo s výstavbou mostní spojnice mezi Myší dírou a pivovarskou zahradou.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"