Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.C.1 Město proti černým stavbám

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita3A

Anotace

Jde o zajištění monitoringu dodržování pravidel při stavebních úpravách, na které v současné době nemá stavební úřad kapacitu s využitím pracovníků pohybujících se již v současnosti v terénu a také aktivních informovaných občanů.

Výstup na konci

Znesnadnění realizace černých staveb ve městě

Zodpovědná osoba

Jan Lippl, Ing.
380766333, jan.lippl@ckrumlov.cz
tajemník městského úřadu, oddělení kancelář tajemníka
městský úřad (Kaplická 439)

Odkazy na výstupy projektu

Systém v rámci městského úřadu zaveden a funkční, netýká se výhradně černých staveb, ale rovněž užívání v rozporu s kolaudací, organizační jednotky hlásí stavebnímu úřadu svá podezření k prošetření.

V další etapě budou v rámci prosecní analýzy zmapovány a popsány procesy při řešení předávání podezření k prošetření stavebnímu úřadu.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"