Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.B.1 Strategie participace města

Plánovaný termín realizacezáří 2019
Fáze realizaceprobíhá
Priorita1A
Podmíněno projektemP.A.1
Podmiňuje projektP.B.2, P.G.1, P.T.1, P.N.1

Anotace

Tvorba strategie participace je proces, při kterém se jednak zaměstnanci městského úřadu lépe seznámí s principy participace a procvičí si je při přípravě konkrétních plánů participace konkrétních projektů a jednak dohodnou postupy a pravidla plánování participativních projektů na úřadě.

Výstup na konci

Koncepční dokument popisující postupy a pravidla.

Zodpovědná osoba

Josef Hermann, Ing.
380 766 301, josef.hermann@ckrumlov.cz
místostarosta, radní, zastupitel, vedení radnice
nám. Svornosti 1

Odkazy na výstupy projektu

Před dokončením - předpoklad dokončení do 31.1.2020

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"