Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.T.1 Plán projednání územního plánu

Fáze realizaceprobíhá
Priorita3A

Anotace

Plán projednávání návrhu řešení územního plánu nad rámec stavebního zákona s cílem vtáhnout zapojené organizace a veřejnost do procesu jeho vzniku ještě předtím, než tak má být poprvé učiněno dle stavebního zákona. Součástí bude také projednávání navrhovaných regulačních prvků z hlediska jejich jednoznačnosti a srozumitelnosti, aby byl výsledný územní plán jednoznačný a srozumitelný pro rozhodování stavebního úřadu i pro laiky.

Výstup na konci

Všichni aktéři mají v průběhu projednávání územního plánu dostatečné a včasné informace.
Územní plán je srozumitelný, jednoznačný (předcházení různosti výkladů) a případná problémová místa jsou řešena s využitím znalostí a pohledů aktérů.

Zodpovědná osoba

Jana Hermanová, Ing.
380766704, jana.hermanova@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor úřad územního plánování
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

probíhá


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"