Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.B.2 Komunikační strategie města Český Krumlov

Plánovaný termín realizacečerven 2020
Fáze realizacedosud nezahájeno
Priorita1B
Podmíněno projektemP.A.1, P.B.1
Podmiňuje projektP.G.1

Anotace

Vznikne dokument který bude obsahovat pravidla pro komunikaci města s veřejností (občané, další místní aktéři a přátelé města Český Krumlov - ne turisté) - bude zřejmé, co, kdy a jak zveřejňovat / komunikovat.

Výstup na konci

Dokument Komunikační strategie města Český Krumlov a jeho praktické využívání, které pomůže zajistit informování správným skupinám občanů a aktérů včas.

Zodpovědná osoba

Pavla Páralová, Ing.
380 766 320, pavla.paralova@ckrumlov.cz
vedoucí samostatného oddělení, oddělení kancelář starosty
nám. Svornosti 1


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"