Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.O.1 Generel veřejných prostranství

Plánovaný termín realizaceprosinec 2020
Fáze realizacedosud nezahájeno
Priorita1B
Podmíněno projektemC.A.1
Podmiňuje projektP.P.A, P.H.1

Anotace

Vytvoření generelu veřejných prostranství, který bude sloužit k vytipování prioritních veřejných prostranství k úpravám a bude obsahovat základní požadavky na zadání úprav prostranství a jejich údržbu a využívání.

Výstup na konci

Generel - koncepční dokument, který definuje, kterým veřejným prostranstvím se věnovat při úpravách v nejbližších letech a obsahuje základ pro zadání úprav - co by mělo být možné v prostranství dělat a jakým dojmem by mělo působit.

Zodpovědná osoba

Petr Pešek, Ing.
380766700, petr.pesek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor správy majetku a investic
Kaplická 439

Ondřej Busta

Popis přípravy a realizace projektu

V předcházejícím období zadalo a převzalo město územní studie veřejných prostranství městské části Vyšný a lokality Kasárna Vyšný. V současné době město zadalo ke zpracování další územní studie veřejných prostranství pro několik městských částí (Nové Spolí, Plešivec, Domoradice, Nové Dobrkovice, Jelení zahrada a sport. poloostrov). Po zpracování těchto studií, jejichž hlavním úkolem je definování veřejného prostranství v těchto částech a jeho vazeb na okolí, budou tyto využity jako podklad pro upřesnění a doplnění o zbývající části veřejného prostranství města. Následně bude zpracován generel veřejného prostranství, který by měl dát úplný přehled o tvorbě a využití veřejného prostranství (např. doplnění mobiliáře, veřejných ploch, zeleně apod.).


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"