Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.H.1 Aktualizace databáze veřejných prostranství

Fáze realizacedosud nezahájeno
Priorita2A
Podmíněno projektemP.D.1
Podmiňuje projektP.O.1

Anotace

Bude aktualizována databáze veřejných prostranství a příloha vyhlášky stanovující, které prostory jsou veřejná prostranství ve smyslu zákona o obcích - to znamená, kde je garantována přístupnost, prostupnost, možnost pořizovat fotografie.

Výstup na konci

Aktualizovaná a funkční databáze veřejných prostranství jako příloha vyhlášky vymezující a chránící veřejná prostranství.

Zodpovědná osoba

Radim Rouče, Mgr.
380766333, radim.rouce@ckrumlov.cz
tajemník, Odbor kancelář tajemníka
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Dosud nezahájeno


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"