Akční plán

Akční plán dále rozpracovává pro nejbližší cca 3 roky opatření strategického plánu. V jednotlivých projektových projektech popisuje kroky, které je potřeba podniknout a kdo se projektu bude věnovat a bude na něm spolupracovat. Je zásobníkem projektů, ze kterého se při přípravě rozpočtu vybírá, co v dalším roce realizovat. K výběru, co dělat dříve a co později slouží priorita, dále předběžně stanovená finanční náročnost (aby bylo zvladatelné) a časová náročnost pro konkrétní zaměstnance úřadu (aby se zároveň nerozběhly projekty, které nemohou konkrétní lidé reálně zvládnout).

Akční plán města Český Krumlov byl schválen zastupitelstvem na jednání 19. 10. 2017.

Jednotlivé projektové listy akčního plánu si můžete prohlédnout zde.
Připomínkovat akční plán mohla veřejnost do 31. 8. 2017 ve formuláři dostupném zde.
Přihlásit se, že byste se rádi zapojili do přípravy projektů akčního plánu a pomohli s jejich přípravou můžete zde.

Jak se vyznat v projektovém listu?

Kolonky projektového listu, které popisují podstatu projektu jsou tyto:
Priorita - ukazuje, zda je dokončení projektu podmínkou pro jiné projekty a jak rychle je možné začít.
Anotace - stručně popisuje, o co v projektu jde.
Výstup na konci - stručně popisuje, co bude p rámci projektu vytvořeno.
Kroky postupu - popisuje, jaké konkrétní úkony je třeba pro dosažení projektu provést.

Priorita - co znamenají zkratky?

Priorita projektu je v projektových listech popsána podle dvojice čísla a písmena
1 Podmiňuje několik dalších projektů prioritního opatření - nelze vynechat
2 Podmiňuje další projekt prioritního opatření - je důležité nevynechat
3 Naplňuje prioritní opatření
4 Podmiňuje další projekt/y neprioritního opatření
5 Naplňuje neprioritní opatření

A snadné, začínáme co nejdříve
B náročné či podmíněné jiným projektem, začínáme spíše později
C podmíněné dlouhodobou aktivitou nebo velmi náročné, začínáme později

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"