Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.Y.1 Implementace systému Front Office/Back Office na Městském úřadě Český Krumlov

Fáze realizacezahájení realizace
Priorita5C

Anotace

Zavedení prvotního kontaktního místa, kde občan vyřídí téměř vše potřebné a případně je u méně typických / složitějších agend nasměrován dále ke konkrétnímu úředníkovi. Jedná se spíše o výhledovou záležitost, podmíněnou celkovou rekonstrukcí budovy zahrnující úpravy dispozic; zatím bude připravována pouze recepce usnadňující orientaci.

Zodpovědná osoba

Radim Rouče, Mgr.
380766333, radim.rouce@ckrumlov.cz
tajemník, Odbor kancelář tajemníka
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Projekt recepce a navazujících služeb pro občany je projekčně připraven, čeká se na zajištění financování z rozpočtu města, nejdřívější možná realizace v roce 2020.

 

Aktualizace listopad 2020: s ohledem na finanční náročnost projektu očekáváme realizaci, v případě schválení v rozpočtu, v roce 2021.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"