Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.R.1 Komunikace s potenciálními i aktuálními stavebníky a vedením města - zjištění poptávky

Fáze realizacedosud nezahájeno
Priorita3A

Anotace

Aby velikostí a typem a standardem zástavby odpovídaly nově vymezované pozemky poptávce (a byly tak skutečně naplněny), bude poptávka popsána a následně využita pro tvorbu územního plánu, regulačních plánů a územních studií.

Výstup na konci

Pravidelně aktualizovaný přehled poptávky po nemovitostech (individuální výstavbu nebo objekty pro podnikání - místo, cena, podmínky výstavby). Případně také databáze nemovitostí ke koupi, pronájmu.

Zodpovědná osoba

Ondřej Busta


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"