Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.O.3 Volnočasové aktivity na břehu Vltavy v Novém Spolí

Plánovaný termín realizacečerven 2020
Fáze realizaceprobíhá
Priorita3A

Anotace

Obnovení původního prostoru pro volnočasové aktivity na břehu řeky Vltavy v Novém Spolí s participací veřejnosti - obyvatelé z okolí a potenciální uživatelé se zapojí již do tvorby zadání úprav.

Výstup na konci

Realizace konkrétních úprav prostoru navržená s participací veřejnosti.

Zodpovědná osoba

Petr Pešek, Ing.
380766700, petr.pesek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor správy majetku a investic
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Pro městskou část Nové Spolí bylo zadáno zpracování územní studie veřejného prostranství. Současně bylo zadáno zpracování územní studie budoucího rozvoje "městské louky" na břehu řeky Vltavy. V rámci této studie bude zpracován návrh na možné využití této lokality Nového Spolí v podrobnosti, která umožní postupnou realizaci navrženého. V průběhu přípravy studie probíhá jednání s občany a veřejností.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"