Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.L.1 Zprostředkování dohody mezi organizátory a občany stěžujícími si na omezení, rušení a hluk

Fáze realizacedosud nezahájeno
Priorita3A

Anotace

Město eviduje nemalý počet stížností na hlučné činnosti. Zároveň existuje část obyvatel resp. podnikatelů, kteří svou činností tento hluk vytvářejí a proti případným omezením protestují. Je nutno mezi nimi najít kompromis a podpořit ho v některých případech dohodou, v jiných případech závaznou vyhláškou.

Výstup na konci

1/ Textace vyhlášky regulující hlučné činnosti vycházející ze znalosti, co konkrétně občanům vadí a kde a návrhu realistických kompromisů.
2/ Funguje skupina pomáhající s měkkými formami snižování hluku - informováním a prevencí

Zodpovědná osoba

Dalibor Carda, Mgr.
380 766 102, dalibor.carda@ckrumlov.cz
starosta, radní, zastupitel, vedení radnice
nám. Svornosti 1

Odkazy na výstupy projektu

Vypracována vyhláška upravující dobu nočního klidu. Reaguje na požadavky organizátorů v době sezony od 1.6 do 30.9. Připravena vyhláška města na omezení používání pyrotechniky.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"