Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.E.2 Zavádění systému otevřených dat (open data)

Plánovaný termín realizaceprosinec 2021
Fáze realizaceprobíhá
Priorita1A
Podmíněno projektemP.E.1
Podmiňuje projektP.G.1

Anotace

Projekt zpřístupní data, zpracovávaná úřadem, k dalšímu použití širokou veřejností ve strojově čitelné podobě on-line, aby byly využitelné nejen pro prohlížení, ale i vlastní analýzy a aplikace uživatelů.

Výstup na konci

Aktuální otevřená data zveřejněna na jednom místě a ve strojově čitelné podobě.

Zodpovědná osoba

Radim Rouče, Mgr.
380766333, radim.rouce@ckrumlov.cz
tajemník, Odbor kancelář tajemníka
Kaplická 439

Zdeněk Moravec, Ing.
380766108, zdenek.moravec@ckrumlov.cz
referent - správce GIS, Odbor informatiky
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Aktuálně zveřejněná Open Data v GIS:
Data RÚIAN
GIS objekty
Technická infrastruktura
Doprava
Pasport veřejného osvětlení
Územní plán
Regulační plány
Rozbory udržitelného rozvoje území (RURÚ)
Další oblasti dle možností v rámci zákona

listopad 2020
v rámci aktivit Digitálního Krumlova se hledá koncepce a bude navrženo procesní a technologické řešení pro možnost publikace otevřených dat z jakéhokoliv datové zdroje města

 

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"