Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.L.1 Odklonění části dopravy organizačními opatřeními

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceprobíhá
Priorita3B
Podmíněno projektemD.O.1

Anotace

Navržení systému organizace dopravy pro případ mimořádných dopravních situací a součinnost při jeho realizaci a provozu

Výstup na konci

Navržení systémového postupu k zajištění plynulosti provozu při průjezdu Českým Krumlovem

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Po diskuzi se zástupci ŘSD a JČK nepřichází odklonění dopravy od Českého Krumlova v úvahu do doby realizace dálnice D3. Není vhodné dopravu odklánět ani v součané době, kdy práce na realizaci dálnice probíhají a jsou nutná další dopravní omezení.

Uvažovat pouze o informační panelech zobrazujících stav průjezdnosti městem? Nejedná se o projekt k prověření, ale oúkol, který je možné realizovat, pokud se pro něj město rozhodne, např. formou proměnných elektronických dopravní tabulí.

Proběhlo sčítání dopravy v křižovatce U Trojice (místní komunikace, silnice I/39) za účelem diskuze s ŘSD o prioritě přestavby okružních křižovatek na světelně řízené.

ŘSD aktuálně (11/2020) na základě naléhavých požadavků města vypracovalo studii řešení průtahu silnice I/39 městem. Výstupy budou konzultovány v pracovních skupinách a dále rozpracovány.

Projekt je řešen v rámci "Digitálního Krumlova".


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"