Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.L.1 Odklonění části dopravy organizačními opatřeními

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita3B
Podmíněno projektemD.O.1

Anotace

Navržení systému organizace dopravy pro případ mimořádných dopravních situací a součinnost při jeho realizaci a provozu.

Výstup na konci

Navržení systémového postupu k zajištění plynulosti provozu při průjezdu Českým Krumlovem

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
městský úřad (Kaplická 439)

Odkazy na výstupy projektu

Po diskuzi se zástupci ŘSD a JČK nepřichází odklonění dopravy od Českého Krumlova v úvahu do doby realizace dálnice D3. Není vhodné dopravu odklánět ani v součané době, kdy práce na realizaci dálnice probíhají a jsou nutná další dopravní omezení na navazující silniční síti.

Uvažovat pouze o informační panelech zobrazujících stav průjezdnosti městem před jeho hranicemi je také možné. Jedná se o projekt, který je možné realizovat např. formou proměnných elektronických dopravních tabulí podobně jako navigační systém na parkovací plochy.

Aktuálně probíhá jednání s ŘSD o technických a datových možnostech umístění informačních cedulí na portálových konstrukcích budovaných spolu s informační infrastrukturou dálnice D3 v místech před vhodnými mimoúrovňovými křižovatkami.

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"