Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.J.1 Odstraňování informačních, administrativních, finančních překážek bránících a komplikujících pořádání aktivit ve veřejném prostoru

Plánovaný termín realizacečerven 2020
Fáze realizacedosud nezahájeno
Priorita2A
Podmiňuje projektP.K.1

Anotace

Zmapování překážek a obtíží, které organizátoři kulturních akcí ve veřejném prostoru vnímají a hledání cest k jejich odstranění a zjednodušení procesu.

Výstup na konci

Přívětivé podmínky pro organizaci kulturních i kulturně-komunitních akcí ve veřejném prostoru
Manuál pro organizování akcí ve veřejném prostoru (včetně cizojazyčné verze)

Zodpovědná osoba

Filip Putschögl, Mgr.
380766314, filip.putschogl@ckrumlov.cz
manager kultury, oddělení kancelář starosty
nám. Svornosti 1

Popis přípravy a realizace projektu

  • vytvoření přehledu všech legislativních podmínek a náležitostí, které se týkají pořádání akcí ve veřejném prostoru
  • vytvoření informačního nástroje (web, leták), který potenciálního zájemce provede procesem organizování akce ve veřejném prostoru a upozorní jej i na jeho povinnosti (hluk, jiné obtěžování okolí), vyjmenuje možnosti podpory ze strany města

17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"